۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبه

هنر سیمانبریسیمان بُری

   هرنقش و طرح بر جسته ای که با سیمان درست شده باشد را اصطلاحاً سیمانبری می گویند ،مانند:ستون ، مُجسمه و تمثال هایی که در شهر یا کشورهای اروپایی می بینیم .
ما کمتر نمای خانه ی خود و یا حمام و استخر و سوناهای خود را با سیمان تزئین می کنیم .چرا؟ ما چند علت برای پاسخ به این سوال، مطرح می کنیم.
الف - عدم آگاهی از تزئین کردن نمای ساختمان با سیمان
ب - عدم آگاهی از مقاوم بودن سیمان در مقابل رطوبت و سرما
ج- کمبود استاد ماهر و نیز در دسترس نبودن آن
د- نداشتن تصویری از یک خانه ی تزئین شده با سیمان
   مطمئن باشید که هزینه سیمانبری ،دلیل انجام ندادن آن نیست زیرا با کمی برآورد سر انگشتی از قیمت های سنگ و آلومینیوم وشیشه  می توان فهمید که ما در سیمان بری، فقط سیمان استفاده می کنیم و فقط هزینه سیمان را می پردازیم و با همان هزینه، نمای خانه ی خود را به زیباترین شکل در می آوریم . هیچ کدام از ما مخالف با زیبایی ساختمان خود نیستیم. فقط نمی دانیم کجا بِرویم و چه کسی را بیاوریم و چه بخواهیم.

سیمان بر
   استاد هنرمند و توانایی که با ابزار و اقلام خاص، هنر  خویش را بر روی تِکه سیمانی پیاده می کند سیمان بُر است. استاد با بُریدن سیمان و دادن حالت به آن، اثری بی همتا می آفریند. سیمان بُر کارش را با ذهن خود آمیخته و اثر را بر طبق آن می آفریند. سیمانبُر، یک سیمان کار معمولی نمی تواند باشد .، یک هنرمند است .

سیمان از آغازی که با آب ترکیب می شود شروع به سفت شدن می کند و این سفت شدن هیچ گاه پایان نمی پذیرد. نه اینکه سفت نشود.سفت می شود ولی لحظه به لحظه  بر سختی آن افزوده می شود. گچبر، بر روی کارش می  تواند سال ها کار کند ولی سیمان بُر شش ساعت بیشتر نمی تواند. این زمان کم، همّت بالایی را می خواهد که بتوان زیباترین اثر را به لطافت گچ  بر روی سیمان، پیاده کرد. بنابراین سیمان بُر به مراتب از گچبر ماهرتر و هنرمندتر است . سیمان، لطافت و نرمی گچ را ندارد. کمتر استادی می تواند سیمان را به یک گل رُز تبدیل کند. برگ گل رز بسیار نازک است. این هنر نیاز به مهارت فوق العاده ای دارد. استاد حاج محمد طالبی پور چر خابی از معدود استادانی است که به گونه ای شگفت انگیز، سیمان را به گل وبوته در می آورد ،که انسان را به تعجب وا می دارد . بیننده در تماشای اثر استاد باور نمی کند که این اثر، سیمان است و حالت سنگ را پیدا کرده است .این اثرکه در مدتی کوتاه به دست استاد خلق می شود،  حاصل سال ها تجربه و فعالیت است که قرن ها باقی می ماند.


   هر نوع گچبری را می توان با سیمان نیزایجاد کرد ولی نباید زمان کار بر روی سیمان را فراموش کنیم . سرستون های سیمانی، حاشیه های اطراف ورودی ها و پنجره ها در نمای ساختمان ، پوشاندن کل نما با  طرح و نقش، سر در های بیرون ساختمان ، همگی محلی مناسب برای سیمانبری است.
   مواد سیمان بری از سه چیز فَراتر نمی رود . آب،سیمان وسنگ . آب که آب است. سیمان می تواند سیاه باشد یا سفید . یعنی بنابه سلیقه ، اثر تیره باشد یا روشن . هیچ فرقی در نوع سیمان نیست فقط به سلیقه ی هنرمند بستگی دارد. ماده ی سوم، سنگ است.  خود سنگ که قابل ترکیب نیست . پودرهای سنگی که بسیار نرم است و در نقاشی نیز استفاده می شود، به نام مِل معروفند . ما نیز در سیمان بری مل را که پودر بسیار لطیفی است با سیمان ترکیب کرده و خمیری نرم تشکیل می دهیم. این خمیردرزمان کمتر ازشش ساعت به سنگی سخت ودشوارتبدیل می شود که این سنگ با هنرِ دست هنرمند سیمان بُر، یک اثر هنری سنگی می تواند باشد .متاسفانه بعضی از افراد ناآگاه برای راحت کار کردن برروی سیمان، به آن گچ اضافه می کنند .گچ دشمن سیمان است. رطوبت گچ را حجیم کرده وموجب تَرک خوردن کار می شود .فقط سیمان خالص می تواند در سرما و رطوبت جوّی مقاومت کند و سال ها استوار بماند.

لذت ببرید..!

هیچ نظری موجود نیست: